Co ode mě dostanete

Připravím pro vás 2 dokumenty

přesný rozsah závisí na zvolené variantě analýzy

1. Datový soubor

formát xls (xlsx) či ods (Ukázka)

 • se seznamem několika set relevantních klíčových slov
 • u každého klíčového slova je uvedena
  • hledanost v Google a Seznamu
  • pozice vašeho webu na dané klíčové slovo v Google a Seznamu
  • data z Google Analytics – počet vygenerovaných návštěv, průměrný čas strávený na stránkách, míra okamžitého opuštění, konverzní poměr.
  • data ze Seacrh Console – počet zobrazení a kliků na dané klíčoví slovo.
  • vstupní stránka webu na dané klíčové slovo
 • s grafy a kontingenční tabulky s makro-pohledem na data

2. Textovou přílohu

doc (docx) či odt a pdf

 • s detailní interpretací získaných dat
  • napříč všemi kategoriemi
  • i v rámci jednotlivých kategorií
 • s doporučeními, na jaké oblasti a klíčová slova se zaměřit a proč
  • kde jsou slabá místa webu?
  • kde je nevyužitý potenciál?
  • kde návštěvníci tápou, web je nesrozumitelný nebo na něm chybí relevantní obsah?
  • co vaše cílová skupina nejčastěji hledá a jaký slovník při tom používá?
 • s návrhem titulků, popisků a url pro vybrané sekce
 • s přehledem hlavních konkurenčních webů

Věděli jste to?

Google od června 2016 neposkytuje informaci o počtu hledání pro každou frázi zvlášť. U každé fráze je dostupná pouze volná shoda, tzn. hledanost, která zohledňuje i počet hledání příbuzných frází. Takže například pro frázi „klíčová slova“ a její jazykově nesprávný ekvivalent „klíčové slova“ dostaneme stejné údaje o hledanosti.

Seznam je transparentní a údaje o přesné shodě poskytuje.