Nevěřím na automatizaci při analýze klíčových slov

Automatizovaně lze data dolovat a propojit do jednoho celku.

Poté nastupuje individuální péče

Do jakých kategorií pojem spadá? Jak moc je relevantní pro pro váš web a pro jeho cíle? Jaké oblasti klíčových slov jsou nejhledanější? Kde web nyvužívá jejich potenciál?

Věnuji pozornost každému slovu

Jak má pojem hledanost? Kolik vygeneroval návštěv? Co ty návštěvy dělaly? Netápaly? Nedocházely hned pryč? Jakou na něj má web pozici ve vyhledávačích?

Váš web bude výkonnější a srozumitelnější.Při analýze postupuji systematicky, krok po kroku:

  1. Seznámím se s vámi

   Jakou oblastí se váš web zabývá? Jaké jsou jeho cíle? Na co chcete klást důraz? Koho hlavně chcete oslovit a proč? Kdo je pro vás největší konkurent? V čem jste unikátní?
   Nejprve vás musím trochu poznat. Potom budu schopná určit relevantní klíčová slova.

  2. Připravím kompletní seznam klíčových slov

   Bude jich několik set. Pomohou mi nástroje: AdWords, Sklik, Google Analytics (pokud je máte k dispozici). Pomohu si i sama: budu procházet konkurenční weby, vyzobávat slova z našeptávačů… Nakonec vše pročistím od duplicit a finální seznam je na světe.

  3. Všechna klíčová slova propojím s hlavními údaji

   Hledanost, pozice – o to tu běží!
   Ke každému klíčovému dodám údaj o hledanosti v Google a Seznamu a údaj o pozici ve výsledcích vyhledávání. To znamená pozici, na které se váš web v Google a Seznamu na dané klíčové slovo vypisuje.

 1. Klíčová slova rozřadím do kategorií

  Správná volba kategorií a správné rozřazení pojmů je stěžejní pro návrh struktury webu. Klíčová slova kategorizuji individuálně, jedno po druhém, nad každým se zamyslím. Žádná automatizace. Na tu v téhle fázi nevěřím. Věnuji pozornost každému slovu.

 2. Připojím údaje z Google Analytics a Search Console

  Pokud disponujete daty z Google Analytics a pustíte mě k nim, dodám ke každému klíčovému slovu informaci, zda přivedlo na váš web nějakou návštěvu (a kolik), jak dlouho tato návštěva průměrně trvala, jaká byla míra okamžitého opuštění (tzv. bounce rate) či zda se návštěva proměnila v konverzi.
  Search Consoli můžeme nasadit společně (pokud ji nemáme) a zjistíme počet zobrazení webu na klíčová slova ve výsledcích vyhledávání a počet kliknutí.

 3. Všechny údaje prozkoumám skrz naskrz

  Jaká klíčová slova jsou nejhledanější? Jaké kategorie jsou nejhledanější? Na jaká nejhledanější klíčová slova má váš web nejslabší pozice ve vyhledávačích? Přivedla některá klíčová slova i navzdory slabým pozicím na váš web návštěvy, které hned neodešly? Nebo dokonce splnily cíl? Dozvíte se v analýze.

 4. Sepíši konkrétní doporučení

  Nastává interpretace dat. Sepíši vám shrnutí a konkrétní doporučení – kde jsou slabá místa webu, kde nevyužitý potenciál, na co se zaměřit, aby byl web výkonnější. Mohu přidat i návrhy titulků, popisků a url adres pro vybrané sekce webu i doporučené cílové stránky webu pro vybrané kategorie či pojmy.

 5. Doplním hlavní konkurenční weby

  Na konec analýzy připojím vašich deset největších rivalů v boji o pozice v Google a Seznamu. Dozvíte, na jaká nejhledanější klíčová slova jsou úspěšnější nežli váš web.