Je analýza klíčových slov potřeba?

Pokud řešíte

tvorbu webu
obsah webu
SEO Optimalizaci
PPC kampaně

Detailní znalost slov, která souvisejí s vaším webem, je klíčová.
Poradím vám, na které pojmy se máte zaměřit.


Výzvy, s nimiž vám pomohu

 1. Potřebujete zvýšit návštěvnost webu

  Analýza klíčových slov v obsahuje údaje o hledanosti klíčových slov, konkurenčnosti a pozicích webu ve výsledcích vyhledávání. Kombinací těchto dat vykrystalizují klíčová slova, která mají největší potenciál zvýšit návštěvnost webu.
  Na tyto pojmy se zaměřte – analýza vám je přehledně naservíruje.

 2. Navrhujete strukturu webu

  Analýza klíčových slov kategorizuje klíčová slova do tematických skupin. Získáte tak přehled, jaká témata jsou žádaná, jaká podceňovaná, jaká okrajová. Na základě toho můžete členit obsah webu do sekcí a samostatných obsahových celků.

 3. Tvoříte obsah webu

  Analýza klíčových slov obsahuje kompletní seznam relevantních pojmů a frází provázaných s údaji o hledanosti.
  Při psaní textů a hledání slov tak budete mít k ruce inspirativního a přehledného pomocníka.

 4. Optimalizujete web pro vyhledávače

  Vyhledávače potřebují jasné, výstižné a relevantní titulky, popisky stránek i url adresy.
  I zde pomůže analýza klíčových slov a nabídne seznam těch nejvhodnějších termínů a frází.

 5. Připravujete PPC reklamy

  AKS vám pomůže definovat kampaně (díky kategorizaci klíčových slov), vybírat potřebná klíčová slova pro reklamní sestavy a určovat vhodné cílové stránky reklam.

 6. Chcete poznat své publikum

  Dost věcí o své cílové skupině už víte, něco tušíte.
  Analýza klíčových slov dokáže odhalit i netušené. Třeba jakou terminologii používá laická veřejnost nebo jaké zvláštnosti ve spojitosti s vaším oborem vyhledává.

 7. Zajímá vás konkurence

  Součástí analýzy klíčových slov je přehled deseti webů, které jsou je ve výsledcích vyhledávání úspěšnější nežli váš web.